CEMENT, MALTY, LEPIDLÁ

Cement BM 32,5 R 25kg

Cement BM 32,5 R 25kg

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 42,5 N sa vyrába spoločným zomletím kremičitanového (portlandského) slinku, vysokopecnej granulovanej trosky, kremičitého popolčeka a sadrovca. Troska a popolček, ktorých obsah v cemente je max. 35 % upravujú zmesnosť cementu a znižujú vývoj hydratačného tepla. Sadrovec pôsobí ako regulátor tuhnutia cementu. Portlandský zmesový cement CEM II/B-M (S-V) 32,5 R sa používa k výrobe prostého betónu a železobetónu všetkých bežne používaných tried, k výrobe prefabrikovaných betónových prvkov, murovacích materiálov a omietok, podkladných betónov a poterov. Je vhodný na spracovanie v prostredí do 5 oC. Pod teplotou 5 oC je ho možné spracovať za použitia špeciálnych prísad.

Cena: 3,00 € s DPH

Prihlásenie