KAMEŇ LOMOVÝ VÁPENEC

Lomový kameň Vápenec 0-4

Lomový kameň Vápenec 0-4

Vhodný na brizolit, zásypy potrubí a inžinierskych sieti, murovanie, tenkostenné betóny a do špeciálnych betónov.

Cena: 11,90 € s DPH / t

Lomový kameň Dolomit 4-8

Lomový kameň Dolomit 4-8

Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy. Može sa použik aj ako dekoratívne kamenivo.

Cena: 13,80 € s DPH / t

Lomový kameň Dolomit 8-16

Lomový kameň Dolomit 8-16

Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy. Može sa použik aj ako dekoratívne kamenivo.

Cena: 10,70 € s DPH / t

Lomový kameň Vápenec 16-32

Lomový kameň Vápenec 16-32

Podsypový kameň vhodný na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy a podkladová vrstva pod betónové konštrukcie.

Cena: 13,90 € s DPH / t

Prihlásenie