ŠTRKOPIESKY BETONÁRSKE

Prírodný štrkopiesok 0-4

Prírodný štrkopiesok 0-4

Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál, tenkostenné betóny a do špeciálnych betónov

Cena: 13,90 € s DPH / t

Prírodný štrkopiesok 0-22

Prírodný štrkopiesok 0-22

Vhodný na všeobecnú betonáž podláh, prekladov, pilierov a múrov, plotových stĺpikov, obrubníkov, taktiež stabilizačných betónov, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5

Cena: 12,50 € s DPH / t

Prírodný štrkopiesok 0-22 nepraný mimo normy

Prírodný štrkopiesok 0-22 nepraný mimo normy

Vhodný na všeobecnú betonáž

Cena: 9,00 € s DPH / t

Prihlásenie