Sídlo firmy Ing. Stanislav Trebatický - SHR

Ing. Stanislav Trebatický - SHR

Kríž nad Váhom 368
916 26 Považany
tel: 032 / 779 72 85
fax: 032 / 779 72 85
e-mail: trebaticky.shr@gmail.com
Zapísaný: Evidencia SHR na OcÚ Považany
IČO: 31845151
IČ DPH: SK 1020303603

Google map: 48.708189,17.844382

Prihlásenie