Sídlo firmy Ing. Rastislav Trebatický, SHR

Ing. Rastislav Trebatický, SHR

Kríž nad Váhom 368
916 26 Považany
tel: 032 / 779 72 85
fax: 032 / 779 72 85
e-mail: trebaticky.shr@gmail.com
Zapísaný: Evidencia SHR na OcÚ Považany
IČO: 42025486
IČ DPH: SK1078725923

Prihlásenie